Ön most itt van: főoldal > jogi-nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat


ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT
Az Di-Fer Csoport és azon belül a Battaérd Kft. minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlap tartalma a valóságnak megfelelő és naprakész legyen, de a honlap tartalmának megbízhatóságával kapcsolatban felmerült igényekért, kárért nem vállalunk felelősséget. Az itt leírt vagy látható termékek közül néhány csak más országokban, ill. csak felár ellenében érhető el. Az Importőrök fenntartják maguknak a jogot, hogy a termékspecifikációkat bármikor módosítsák. Az aktuális termékspecifikációkkal kapcsolatban kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal.

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat
A www.diferujvaros.hu weboldalt (a továbbiakban: az "Oldal") a magyar törvények szerint bejegyzett, Battaérd Autószerviz Kft., 2400 Dunaújváros, Petőfi S. u. 122. (adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-68171/2013) működteti.
FONTOS JOGI INFORMÁCIÓ: kérjük, ezen feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt az Oldalt használni kezdené, mert tartalmuk kötelező Önre nézve. A jelen Oldal használatával Ön elfogadja ezen feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Battaérd Autószerviz Kft.-nél. Ha ezen feltételeket nem fogadja el, ne használja az Oldalt.

Hozzáférhetőség
A Battaérd Autószerviz Kft. elkötelezetten törekszik arra, hogy weboldalait minden felhasználó számára elérhetővé tegye.

Megjegyzések
Az itt található információk szándékaink szerint a lehető legátfogóbb és legtényszerűbb módon kerültek feltüntetésre. Fenntartjuk viszont az árak, színek, anyagok, felszerelések, specifikációk, modellek és a készletre vonatkozó rendelkezésre álló adatok értesítés nélküli változtatásának jogát.
A jelen Oldalon található némely hivatkozások (linkek) harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak. A Battaérd Autószerviz Kft. kijelenti, hogy abban az időben, amikor ezeket a linkeket elhelyezték, a fent említett független oldalak semmilyen jogellenes anyagot nem tartalmaztak. Az ilyen független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A Battaérd Autószerviz Kft.-nek nincs befolyása és ráhatása, ill. felelőssége ezen független oldalak tartalmát illetően, így kizár minden felelősséget azokért a változásokért, amelyek ezen független oldalak tartalmában következtek be a link elhelyezése után.

A Battaérd Autószerviz Kft. weboldalainak használati feltételei

1. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
Az Oldalon található minden anyag a Battaérd Autószerviz Kft., GM, Chevrolet CEE és a Mitsubishi Motors szellemi tulajdonát képezi. A Creative Commons Licenc keretében nyújtott tartalmat mindig világosan azonosítjuk, az ilyen tartalmak használatának feltételeit ez az adott licenc határozza meg. A többi anyag az online megtekintéséhez szükséges mértéken túl nem másolható és nem reprodukálható. Személyes használat céljából az Oldal teljes lapjait kinyomtathatja a következő feltételekkel:
(a) az Oldalon található dokumentumokat, illetve kapcsolódó grafikákat nem módosíthatják;
(b) az Oldalon található grafikákat nem használhatják a kapcsolódó szövegtől elválasztva, és
(c) a Battaérd Autószerviz Kft. szerzői jogi és védjegyadatainak, valamint más tájékoztatásainak minden példányon jelen kell lenniük.
Az előzőek általános jellegétől függetlenül a Battaérd Autószerviz Kft. időnként háttérképek, képernyővédők és egyéb alkalmazások letöltését teheti lehetővé az Oldalról. Jelen feltételek az ilyen letöltésekre is vonatkoznak.
Az Oldalról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos. Az oldalon található anyagokat az előállítás minden fázisában alaposan ellenőriztük és teszteltük. Ettől függetlenül a Battaérd Autószerviz Kft. azt ajánlja, hogy használat előtt végezzen az anyagokon vírusellenőrzést. A Battaérd Autószerviz Kft. továbbá azt is javasolja, hogy a szoftverek használata előtt készítsen naprakész biztonsági másolatot a merevlemezéről. Bármiféle anyagnak hálózati számítógépre történő letöltése előtt kérje ki a rendszergazdájának tanácsát.

2. Hivatkozások (linkek) az Oldalra
Ha olyan linkeket kíván készíteni amelyek az Oldalra mutatnak, akkor ezen linkeknek a Battaérd Autószerviz Kft. kezdőlapjára (homepage) kell mutatnia.

3. Hozzáférés biztosítása
Ugyan a Battaérd Autószerviz Kft. igyekszik biztosítani, hogy az Oldal a nap 24 órájában elérhető legyen, de nem felelős azért, ha az Oldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.
Az Oldalhoz való hozzáférés ideiglenesen, értesítés nélkül felfüggeszthető rendszerhiba, karbantartás, vagy javítás miatt, illetve a Battaérd Autószerviz Kft. érdekkörén kívül eső okokból.

4. Látogatói adatok és magatartás
A Battaérd Autószerviz Kft. lent olvasható adatvédelmi szabályainak hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével az Ön által az Oldalra küldött vagy ott közzétett ("belinkelt") anyagok nem bizalmas adatnak minősülnek, azok tulajdonjogáról a felhasználó lemond. A Battaérd Autószerviz Kft.-t semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban.
Amennyiben a kérés nélkül Ön által elküldött anyag szerzői jogvédelem alatt áll, amelynek tulajdonjogának átruházása nem lehetséges, Ön átengedi a Battaérd Autószerviz Kft. számára ilyen anyag valamennyi használati jogát, valamint egyéb teljes körű, kizárólagos és világszerte történő hasznosítási jogát minden, egy a szakmában szokásos hasznosítással összefüggő szomszédos joggal bezárólag. (Az anyag és az anyagrészek egyenként és összességükben, a továbbiakban: "Anyag"). Ön az Anyag feltöltésével a mű felhasználásáért járó díjazásról kifejezetten lemond.
Ön és a Battaérd Autószerviz Kft. tudatában vannak, hogy egyes fenti jogok engedményezését magába foglaló használati módok jövőbeni gazdasági jelentőségét, jelenleg még nem lehet teljesen megbecsülni. Önök kifejezetten egyetértenek azzal, hogy a Battaérd Autószerviz Kft. használati jogaihoz az ilyenfajta, jelenleg még csak ismert műszaki használati módokon történő hasznosítás is hozzátartozzon. Amennyiben Önöknek a jövőben az Anyag és/vagy az Alkotás értékesítésére új, ez idő tájt még nem ismert műszaki alkalmazási módok állnak majd rendelkezésre, úgy ebben az esetben kötelezik magukat, hogy ezeket elsőként a Battaérd Autószerviz Kft.-nek ajánlják fel és a jóhiszeműség és tisztesség alapelvei szerint nem olyan formában hasznosítják, ami az Anyag és/vagy az Alkotás ez idő tájt ismert hasznosítási módjainak a korlátozását jelentené.
Minden jogrendre kiterjedő érvényességgel, mely a szerzői jog engedményezését ("Copyright Assignment) engedélyezi, Önök a Battaérd Autószerviz Kft.-re engedményezik az Anyag és az Alkotás - beleértve azok hasznosítását - szerzői jogát.
Tilos az Oldalon közzétenni (belinkelni) ill. az Oldalra küldeni, illetve az Oldalról fogadni a következő anyagokat:
(a) fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, blaszfém, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok; illetve
(b) olyan anyagok, amelyre vonatkozóan Ön nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással; illetve
(c) olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgárjogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik; illetve
(d) technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, logikai csapdák, trójai vírusok, férgek, ártalmas komponensek, hibás adatok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).
Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleérve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).
A Battaérd Autószerviz Kft. teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal, illetve a Battaérd Autószerviz Kft.-től a 4-es pontot megszegő anyagot közzétevő (belinkelő) felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.


5. Az adatok pontossága
A Battaérd Autószerviz Kft. minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlapon található adatok pontosak és naprakészek legyenek. A járműkészletek természetéből és a járművek műszaki specifikációinak az éves felülvizsgálat során stb. végzett módosításaiból kifolyólag viszont a jelen Oldalon megjelenített termékek eltérhetnek a kurrens specifikációktól. Az itt leírt vagy látható termékek közül néhány csak meghatározott országokban, ill. csak felár ellenében érhető el. Az ügyfeleinknek azt javasoljuk, hogy a külön kért járműtartozékokkal kapcsolatban az értékesítő kollégáinknál érdeklődjenek. Az Importőr fenntartja a termékspecifikációk tetszőleges időpontban történő megváltoztatásának jogát.
Az oldalon található kijelentésekre építeni nem szabad, az oldalon található anyagokat "az itt rögzített formájukban" nyújtjuk, mindenféle feltétel, garancia és egyéb kitétel nélkül. Ennek megfelelően a Battaérd Autószerviz Kft. az oldal szolgáltatása kapcsán a jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben kizár mindenféle vállalást, garanciát, bármiféle kitételt és feltételt (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, a jogszabályon alapuló feltételeket is), amelyek a jelen feltételek nélkül vonatkoznának az oldalra.


6. Felelősség
A Battaérd Autószerviz Kft. és tisztségviselői, vezetői, alkalmazottai, illetve megbízottai mindenfajta felelősséget kizárnak minden típusú és mértékű olyan kárral vagy káreseménnyel kapcsolatban, amely Önt vagy bármely harmadik felet éri, (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, minden közvetlen, közvetett, nem vagyoni vagy következményes természetű veszteséget és kárt, vagy a bevételek, nyereség, goodwill, adatok, szerződések, pénzfelhasználás területén elszenvedett veszteségeket kieséseket, valamint az üzletmenet megszakadásából eredő vagy bármely módon azzal kapcsolatos veszteségeket és károkat, legyenek azok akár magánjogi felelősségen alapuló (beleértve korlátozás nélkül) a gondatlanságból eredő, szerződésen alapuló és másféle eredetű károkozás is), bármilyen módon az Oldallal kapcsolatban, ill. az Oldal használatával kapcsolatban, az Oldal használhatatlanságával kapcsolatban vagy az Oldal használatának eredményéhez köthetően, az Oldalhoz kapcsolódó (linkelt) weboldalakból vagy a rajtuk található anyagokból eredően, beleértve a fentiekbe a teljesség igénye nélkül az egyéb olyan károkat is, amelyek az Oldalhoz való hozzáférés, az Oldal használata, az azon való böngészés, anyagoknak az Oldalról vagy az Oldalhoz linkelt bármely egyéb weboldalról való letöltése során fellépő vírusok idéznek elő, amelyek a számítógépét, szoftvereit, az adatokat vagy más tulajdonokat megfertőznek. Ezen feltételekben semmi sem korlátozhatja, illetve zárhatja ki a Battaérd Autószerviz Kft. felelősségét a következőket illetően:
(a) a Battaérd Autószerviz Kft. esetleges gondatlanságából eredő halálesetek és személyi sérülések;
(b) csalás, illetve rosszhiszemű megtévesztés;
(c) a vonatkozó jogszabályok alapján ki nem zárható, illetve nem korlátozható felelősség.
Az Battaérd Autószerviz Kft. szolgáltatásainak ára minden esetben úgy került meghatározásra, hogy a kompenzáció a felelősség kizárásáért, illetve korlátozásáért a Ptk. 314. § (2) szerint megfelelően biztosított.


7. Vonatkozó jog és joghatóság
A jelen oldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére az oldal használója elfogadja a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét, az érvényes jogszabályok alapján.

8. Védjegyek & szerzői jogok
Szerzői jogok
Szerzői jog: 2013 Battaérd Autószerviz Kft. Minden jog fenntartva.
Minden, jelen honlapon található szöveg, kép, grafikai jelzés, animáció, video, zene vagy bármilyen más anyag a Battaérd Autószerviz Kft. szerzői jogait és más szellemi alkotáshoz fűződő jogait képezi. A Battaérd Autószerviz Kft. kifejezett hozzájáruló nyilatkozata nélkül tilos ezeket az anyagokat sokszorosítani, mások számára hozzáférhetővé tenni, módosítani vagy más honlapokra feltenni.

Védjegy
A jelen honlapon megjelenő, illetve az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsorolt védjegyek: Adam Opel AG, Vauxhall, valamint saját logóik, emblémáik, szlogenjeik és gépjármű típus megnevezéseik, illetve karosszéria dizájnjuk, a General Motors Company, illetve a General Motors Company leányvállalatainak, Mitsubishi Motors illetve a Mitsubishi Motors leányvállalatainak, tagvállalatainak, illetve védjegyadóinak a szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó védjegyei. A Battaérd Autószerviz Kft., ezen védjegyek használatára és Oldalain való feltüntetésére jogosult.

Képre vonatkozó jogi nyilatkozat
Elképzelhető, hogy a jelen képen opcionális, ill. az országában elérhető felszerelés is látható Az opcionális felszerelések rendelkezésre állásáról, áráról, ill. azok egyéb tulajdonságairól részletes információkat a Battaérd Autószerviz Kft.-től kérhet.

Kapcsolat
Kérjük, jelezze részünkre észrevételeit vagy küldje el kérdéseit, mert az Ön véleménye és visszajelzései értékesek számunkra.

E-mail
Kérjük, kattintson a lenti linkre, hogy az e-mailen történő kapcsolat felvételhez. Amilyen hamar csak lehet, felvesszük Önnel a kapcsolatot.
di-fer@di-fer.hu

Levél
Észrevételeivel, kérdéseivel vagy aggodalmaival kapcsolatban, kérjük, hogy az alábbi címre küldjön levelet:
Battaérd Autószerviz Kft., mint adatkezelő
2400 Dunaújváros
Petőfi S. u. 122.

Telefon
Amennyiben kérdése vagy észrevétele lenne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:
Telefon: 06 (25) 739-533
Hétfő – Péntek: 08:00 - 17:00
Szombat: 08:00 - 12:00


Adatvédelmi irányelvek
1. Adatvédelem
A Battaérd Autószerviz Kft. tiszteletben tartja az oldal mindegyik látogatójának adatvédelmi jogait. Ezen szabályok szabják meg, milyen adatokat gyűjthet és tárolhat a Battaérd Autószerviz Kft., és hogyan használhatja fel azokat. Kérjük, olvassa végig alaposan a lentieket, mert ennek segítségével értheti meg, hogyan tekintünk az Ön személyes adataira, és hogyan fogjuk kezelni azokat.

2. Adatvédelem
A következő adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük Önnel kapcsolatban:
- Azon adatok, amelyeket az Oldalon található űrlapokat kitöltve juttat el hozzánk. Ez magában foglalja az Oldalra való regisztráció, a szolgáltatásokra való feliratkozás, adatok küldése, illetve egyéb szolgáltatások kérése közben megadott adatokat. Akkor is kérhetünk Öntől adatokat, amikor valami problémára hívja fel figyelmünket az oldallal kapcsolatban.
- Ha felveszi velünk a kapcsolatot, a levelezést megőrizhetjük.
- Arra is megkérhetjük Önt, hogy töltsön ki felméréseket, amelyeket mi kutatási célokra használunk.
Egyes esetekben olyan adatokat gyűjthetünk Önről, amelyek nem teszik lehetővé személyének azonosítását. Ilyen adat lehet például az Ön IP-címe, az Ön által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, illetve azon weboldal vagy reklám domain neve, amelyről eljutott az oldalunkra. Ezek statisztikai adatok felhasználóink böngészéséről és böngészési szokásairól, senkit nem azonosítanak személyesen.
Ugyanezen okokból eltárolhatunk bizonyos adatokat az Ön számítógépén, amikor megtekinti az Oldalt. Ezek az adatok számunkra igen hasznosak, és "cookie" vagy hasonló fájl formájában kerülnek az Ön gépére. Például a cookie-k segítségével úgy jeleníthetünk meg Önnek weboldalakat vagy reklámokat, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek az Ön érdeklődésének. A cookie-k a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, az összes cookie blokkolható, illetve figyelmeztetést is kaphat egy cookie eltárolása előtt.

3. Személyes adatok és az Ön személyes adatainak felhasználása
Semmilyen személyes azonosítást lehetővé tévő adatot nem gyűjtünk Önről (például név, cím, telefonszám vagy e-mail cím) (a továbbiakban: Személyes Adatok), hacsak Ön nem önként adja meg nekünk azokat. Ha nem akarja, hogy Személyes Adatait kezeljük, ne adja meg őket.
Ha már küldött a részünkre Személyes Adatokat, és szeretné, ha eltávolítanánk őket a nyilvántartásunkból, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az ezen irányelvek alatt megadott e-mail címen, illetve telefonszámon. Minden ésszerű erőfeszítést meg fogunk tenni annak érdekében, hogy adatait a nyilvántartásunkból töröljük.
Soha nem fogjuk másnak eladni az Ön adatait. Az adatai kizárólag a Battaérd Autószerviz Kft., leányvállalatai vagy társvállalatai, illetve a Battaérd Autószerviz Kft. nevében munkát végző vállalatok ("választott harmadik felek") számára kerülhet továbbításra.
Az adatait arra szeretnénk használni, hogy tájékoztathassuk Önt új termékekről, meglévő termékekről, szolgáltatásokról, piackutatásról, speciális ajánlatokról, és hogy mérni tudjuk, hogyan szolgáljuk ki Önt, hogy javítani tudjunk ezen. Mi vagy a választott harmadik felek a fentieket illetően felvehetjük Önnel a kapcsolatot [postán, telefonon, vagy e-mailben].
Amennyiben ügyfelünk, úgy a Battaérd Autószerviz Kft., illetve a választott harmadik felek csak akkor veszik fel Önnel elektronikus úton a kapcsolatot, ha Ön ebbe beleegyezett.
Önnek joga van arra kérni minket, hogy személyes adatait ne használjuk fel marketingcélokra. Informáljuk Önt (az adatgyűjtést megelőzően), ha adatait ilyen célokra kívánjuk felhasználni, vagy ha harmadik fél számára ilyen célokra kívánjuk átadni azokat. Ezen adatfelhasználás az Ön hozzájárulását igényli; ehhez bizonyos jelölőnégyzeteket kell bejelölnie azokon az űrlapokon, amelyeken a Személyes Adatait adja meg nekünk. Ahhoz is joga van, hogy bármikor felvegye velünk a kapcsolatot a lenti, "Vegye fel velünk a kapcsolatot" c. részben megadott elérhetőségeken.
Az Oldal időről időre hivatkozásokat tartalmazhat partnereink, leányvállalataink, marketing megbízottjaink oldalaira, illetve viszont. Ha ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, akkor kérjük, legyen tisztában azzal, hogy ezen oldalak külön adatvédelmi irányelveket követnek, és mi ezen irányelvekért nem vállalunk semmilyen felelősséget. Kérjük, mielőtt személyes adatait ezen oldalakon megadná, tanulmányozza a vonatkozó irányelveket.
Személyes Adatait átadhatjuk választott harmadik feleknek:
- Amennyiben üzletrészt vagy vagyontárgyat veszünk vagy adunk el, úgy Személyes Adatait átadhatjuk az üzletrész vagy vagyontárgy esetleges vevőjének, illetve eladójának.
- Ha a Battaérd Autószerviz Kft.-t vagy gyakorlatilag vagyontárgyainak összességét felvásárolja egy harmadik fél, ebben az esetben az általa az ügyfelekre vonatkozóan tárolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek.
- Amennyiben kötelesek vagyunk felfedni vagy megosztani az Ön személyes adatait jogszabályi megfelelősség céljából, vagy annak érdekében, hogy felhasználási feltételeinket a Battaérd Autószerviz Kft., ügyfeleink és egyebek jogainak, tulajdonának és biztonságának védelme érdekében.

4. Cookie-k használata
A Battaérd Autószerviz Kft. weboldala, email levelező rendszere, online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen "cookie"-kat és egyéb technológiákat, mint például a webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhatnak.
A "cookie" olyan kizárólag szöveges információsor, melyet webszerverünk küld az Ön számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével weboldalunk emlékezni fog Önre, amikor webszerverünk és az internetes böngészője újból kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy azonosítsa a felhasználókat és lehetővé tegye szerverünk számára, hogy testreszabott weboldalakat kínáljon az Ön számára, melynek következtében a Battaérd Autószerviz Kft. weboldalait személyesebb tartalommal és jobban egyéni igényeihez szabottan ismerheti meg.
A Battaérd Autószerviz Kft. és partnereink a cookie-kat és egyéb technológiákat személyes adatok rögzítése céljából is felhasználhatjuk olyan esetekben, amikor a weboldalunkra ellátogat és alkalmazásokat vagy online szolgáltatásokat vesz igénybe, például az Ön által korábban webes formátumban megadott információk rögzítése segítségével.
A weboldal két fajta cookie-t használ:
Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek csak addig maradnak a böngésző cookie fájljában, amíg Ön a weboldalt el nem hagyja. A cookie akkor is lejár, ha Ön egy ideig nem látogat el a weboldalra.
Állandó (persistent) cookie-k: ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor Ön a weboldalra látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.


5. Harmadik fél cookie-k
Reklámozás céljából a Battaérd Autószerviz Kft. bármikor harmadik fél hirdetését is igénybe veheti és a marketing kommunikációt nyomon követheti. Harmadik fél hirdetők is használnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél hirdetők által gyűjthető információk körébe tartoznak olyan különböző adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai vagy kapcsolattartási adatok, úgy, mint az email címek.
Ezen harmadik fél hirdetők adatvédelmi szabályzataiban a felhasználó további információt találhat a cookie-k általuk történő felhasználási módjáról. Abban az esetben, ha ezen harmadik fél adatvédelmi gyakorlatairól további információra lenne szüksége, akkor figyelmébe ajánljuk a "Network Advertising Initiative" weboldalt, ahol a lejelentkezéssel kapcsolatban is találhat tájékoztatást.

6. Webjelzők és pixelek
Weboldalunk és email üzeneteink webjelzőnek vagy pixel tag-nek hívott elektronikus képeket is tartalmazhatnak. A webjelzőket és pixel tag-eket elsősorban harmadik fél technológiák – mint például a Google Analytics – használják annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató felhasználók tevékenységét megfigyelje.

7. Cookie-k engedélyezése és letiltása
A cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Battaérd Autószerviz Kft. weboldalának bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

8. Hozzáférés az adatokhoz
Ha Ön Személyes Adatokat adott meg a Battaérd Autószerviz Kft.-nek, és szeretné, ha ezen adatokat kijavítanánk vagy törölnénk a nyilvántartásunkból, vagy zároljuk azokat, vagy ha tudni szeretné, milyen Személyes Adatokat kezelünk Önről, akkor vegye fel a kapcsolatot cégünkkel. Minden ésszerű erőfeszítést meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az Ön kérését teljesítsük. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, 1992. évi LXIII. törvény (az "Adatvédelmi Törvény") szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 9/A. §, 11. § -18. §, valamint 27. § tartalmazza. Az Adatvédelmi Törvény fenti rendelkezéseit 2012. január 1.-től az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az "Új Adatvédelmi Törvény") 13-17. és 30. alfejezetei váltják fel. Az általunk kezelt személyes adatok általában az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre. Egyes esetekben, a jelen dokumentumban meghatározott adatfelhasználásokkal összefüggésben a személyes adatokat az adatkezelő az Új Adatvédelmi Törvény 6. § (5) alapján is kezelheti. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésére az adatkezelőre vonatkozó egyes jogi kötelezettségek teljesítése céljából, valamint az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából szükség lehet. Ezen esetekben a személyes adatok az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők. Az adatkezelő elérhetőségein ezzel kapcsolatban további információt kérhet.

9. Adatvédelmi irányelveink változásai
Adatvédelmi irányelveink jövőbeli változtatásait ezen oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni. Ellenőrizze rendszeresen, frissítettük vagy módosítottuk-e adatvédelmi irányelveinket.

10. Vegye fel velünk a kapcsolatot
Ha kérdése, meglátása vagy kérése van jelen adatvédelmi irányelveinkkel kapcsolatban, vagy ha Személyes Adatokat adott meg az Oldalon keresztül, és szeretné, ha ezen adatokat törölnénk a nyilvántartásunkból, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:
Battaérd Autószerviz Kft.
2400 Dunaújváros,
Petőfi S u.122.
Magyarország
Tel.: 06 (25) 739-533
Fax: 06 (25) 739-533
Adószám: 13596686-2-07
Cégjegyzékszám: Cg. 07 09 023966
Székhely: Százhalombatta, Magyarország
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-68171/2013


2013. augusztus 28.